Kontrollü Tüketim

Sustainable Materyal Kullanımı

DNM Denim olarak gezegenimize bıraktığımız atıkları ve sera gazlarını azaltmak, enerji ve suyu daha verimli kullanmak üretim politikamızın temelinde yer almaktadır. Bu nedenle de ham madde seçimlerinde çevresel ve sosyo-ekonomik alanda sürdürülebilirliği destekleyen ve güçlendiren ham madde kullanımlarını tercih etmekteyiz.

Standartlara Uygun Kimyasal Kullanımı ve Geri Kazanımı 

DNM Denim kimyasal kullanımında zararları minimuma indirecek çalışmalar ve uygun kimyasal seçimleri ile çalışmalarına devam etmektedir. ZDHC doğrulaması ile çalışmalarının pozitif sonuçlarını göstermektedir.

Boya geri kazanım sistemleri ile tekrar kullanımı sağlayarak kullanılan boyar madde oranı düşürülmektedir. Böylece çevreye ve doğal kaynaklara olan etkisi de azaltılmaktadır.