Yeni Logomuzun Hikayesi

Ruhumuzu besleyen döngünün doğa olduğu fikri ile yola çıktık. Bir damla su olmanın güzelliğiydi bu.

Yolumuzu kimi zaman rüzgâr belirledi. Tam düşeceğiz derken başka bir noktaya savrulduk. Yerimizi kendimiz seçmedik, doğa bizi nerede ihtiyaç varsa oraya götürdü. Bazen filizlenmesi gereken bir fidanın dibine, bazen bir yudum suyla hayata tutunabilecek bir canlının önüne, bazen de çatlamış bir toprağın dibine.

Yolumuzu kimi zaman toprak belirledi. Tam kalabiliriz derken tutunabileceğimiz bir kök bulamadığımızdan yeri geldi göç ettik... Bazı yerlere akın ederken, bir yerleri bizden mahrum ettik. Oysa tek bir kök olsaydı sarılabileceğimiz, biz aslında yaşamın temeliydik. Bir damla suya muhtaçlığı göstermek istedik.

Yolumuzu çoğu zaman orman belirledi. Öyle güzel, öyle temizdi ki. Biz yağdıkça o yeşerdi, biz düştükçe o yükseldi. Kimi zaman bizi bir sis bulutu içinde gökyüzüne gönderdi; kimi zaman da yaprağından dallarına, dallarından köküne olan yolculuğumuzu şekillendirdi. Doğanın sevgisinin ve öfkesinin neleri değişebileceğine tanık olduk. Tabiatın dengesine hayranlıkla bakarken, kaynakların tükenmeye başlamasıyla aslında ne kadar ince bir çizgide yürüdüğümüzü hatırladık. Doğa; yürüdüğümüz yolu sağlamlaştırmanın bizim elimizde olduğunu, ona saygı duymamız gerektiğini bizlere gösterdi. Sonsuzluk denilen imgenin aslında sadece bir damla ile başladığının bilincine vardık.

Yıllardır sürdürülebilir koleksiyonlarla doğanın nefes almasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık sadece koleksiyon isimlerimizle ve temalarımızla değil, doğayla tamamen bütün- leşmiş bir DNM olarak evrimimizi tamamlıyoruz. Yeni logomuzun tasarımında; kendini ye- nileme gücü olan doğadan ve varlığıyla yaşamın temelini oluşturan sudan esinlendik.

DNM Denim
Bir damla suyla şekillenebileceklerin hikayesi...