LCA (Life Cycle Assessment)

LCA (Life Cycle Assessment) yani Yaşam Döngüsü Analizi, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini, kaynak verimliliğini ve atık oluşum miktarını ölçen bir değerlendirme yöntemidir. ISO 14040/44 standartlarına göre yaptığımız LCA; ham madde eldesi, işlenmesi, üretimi, kullanımı, yaşam sonu ve bertarafı boyunca ürettiği karbon emisyonlarını kapsar

LCA ürün yaşam döngüsünün 6 aşamasını da kapsar, detayları ise şöyledir:

Hammadde: Ürünü oluşturmak için gereken hammaddelerin elde edimidir. Ürünlerin yaşam döngülerinin her aşamasında önemli çevresel etkilerinin belirlenmesi için önemlidir.

Üretim: Ürünlerin imalat aşamasıdır. Ürünlerin üretimdeki sürdürülebilirliğinin ve iyileştirmelerin uygulanmasının karşılaştırılmasıdır.

Tüketim: Ürünlerin müşteriye servis edildikten sonraki kullanımıdır. Daha az olumsuz çevresel etkiye sahip ürünlere olan tüketimi teşvik etmek bizim için önemlidir.

Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda minimum çevresel etki sağlanacak şekilde imha edilmesidir.

Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüme girmesidir.

Nakliye: Tüm ara adımlar dahil olmak üzere ürünlerin lojistik süreçleridir. Tüm süreçlerde minimum çevresel etki için optimizasyonu sağlamak bizim için önemlidir.

DNM Denim olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirme çalışmaları için bağımsız kuruluşlardan doğrulama alarak, paylaştığı ilgili verilerin doğruluğunu her zaman kabul eder ve sağlarız.