Sertifikalar

Sertifikalar


Global Recycle Standart

DNM iplik, dokuma ve boyama için Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) 0.4 kapsamında kumaş ve iplik üretimi gerçekleştirdiğini belgelemektedir.


DNM  iplik, dokuma ve boyama işlemleri için Recycled Claim Standard (RCS) 0.2 kapsamında kumaş ve iplik ürettiğini belgelemektedir. 

OCS (ORGANIC CONTENT STANDARD)

Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar.


GOTS (GLOBAL ORGANİC TEXTİLE STANDARD)

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır.


BCI

Dünya’da her gün ve herkes tarafından kullanılan, önemli doğal ürünlerden olan pamuk, bugün 250 milyon kişinin geçim kaynağıdır. Aynı zamanda sorumluluk bilinciyle hareket edildiğinde kendini yenileyebilen bir üründür. Pamuğun geleceğini korumak ve planlamak amacıyla, 2005 yılında bir araya gelen sektör öncüsü kuruluşlar sosyal, ekonomik ve çevreci üretim yaklaşımlarıyla “İyi Pamuk” uygulamalarını hayata geçirmiştir. DNM Denim bu kuruluşlarla işbirliği içinde, sorumlulukla üretim yapmaktadır.


ISO 9001: 2015

Çalışma prensipleri ve ürün kalitesi bakımından uluslararası kalite standartlarına uygunluk konusunda teminat özelliği taşıyan ISO 9001:2018 Kalite Belgesi’dir. Bu belge, kalite yönetim sistemi konusunda uluslararası akreditasyon yetkisine sahip kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda verilmektedir.


ISO 14001: 2015

Çevre Yönetim Sistemi; ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Bu belge çevresel performansının kontrolünü ve gelişim sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.


ISO 45001:2018

Sertifika, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve iş güvenliğine yönelik olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır.


Levi Strauss & Co.

Yapılan testler sonucunda, üretimi tamamlanmış kumaşların beklenilen standartları karşılaması sebebiyle laboratuvarımız Levi Strauss & Co üyelik sertifikasını almaya hak kazanmıştır.


OEKO-TEX

Standart 100 OEKO-TEXⓇ 'e göre, DNM Denim ürünlerinin insan cildi için uygun ekolojik gerekleri yerine getirdiği saptanmış, OEKO-TEXⓇ tarafından sertifikalanmıştır.


100 OEKO-TEXⓇ Organic

Standart 100 OEKO-TEXⓇ Organic 'e göre, DNM Denim ürünlerinde insan cildi için uygun ekolojik gerekleri yerine getiren pamuk kullanıldığı saptanmış, OEKO-TEXⓇ tarafından sertifikalanmıştır.


Higg Index

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, DNM tesisinin sürdürülebilirlik uygulamasını ölçmek ve büyütmek için Higg Endeksini kullandığını belgelemektedir.


ISO 14064-1: 2006 Karbon Ayak İzi

ISO 14064-1: 2006 Karbon Ayak İzi sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının nicelleştirilmesi ve raporlanması için organizasyon düzeyindeki ilkeleri ve gereksinimleri belirten standarttır. Bir kuruluşun sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için şartları belirtir.


ISO 14046: 2014 Su Ayak İzi

Kurumsal Su Ayak İzi, faaliyetlerini sürdürmek için su kullanımından kaynaklanan bir kurum veya şirket içindeki su tüketimi etkilerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Kurumsal Su Ayak İzi  hesaplaması, ISO 14046'ya göre yürütülür ve bir "kapıdan kapıya" yaklaşımını benimser.


Tedarik zinciri incelemelerinin giderek arttığı ve şeffaflığa yönelik talebin arttığı bir dönemde, The U.S. Cotton Trust Protocol® daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilen pamuk için yeni bir standart belirliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olan The Trust Protocol®, daha sürdürülebilir pamuk üretimine ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler ve ölçümler getiriyor ayrıca arazi kullanımı, toprak karbonu, su yönetimi, toprak kaybı, sera gazı emisyonları , enerji verimliliği ve altı temel sürdürülebilirlik ölçütünde sürekli iyileştirme sağlıyor.
The Trust Protocol®, veri toplama ve bağımsız üçüncü taraf doğrulama yoluyla ABD pamuğunun sürdürülebilirlik ilerlemesini destekler ve doğrular. The Trust Protocol® pamuğunun seçilmesi, markalara ve perakendecilere, tedarik zincirlerinin pamuk elyafının daha düşük çevresel ve sosyal riskle daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesi konusunda ihtiyaç duydukları kritik güvenceleri sağlayacaktır.


Regenagri® toprağın sağlığını güvence altına almayı amaçlayan bir rejeneratif tarım programıdır ve aynı zamanda tedarikçilerin regenagri standartlarını uygulamalarını ve sertifikasyon talep etmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
RegenagriCS sadece elyaf malzemeler için geçerlidir.
regenagri stander sürdürülebilirlik ve agronomiye odaklanır, girişimin odak noktası toprak sağlığı ve iklim krizidir. regenagri, çiftlikleri ve kuruluşları toprak organik maddesini artıran, biyoçeşitliliği teşvik eden, sera gazı emisyonlarını azaltan ve CO2'yi tutarak çevreyi korumamıza yardımcı olan rejeneratif tarım tekniklerine geçmeleri için destekler.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


ISO 50001, bir enerji yönetim sistemi için oluşturulmuş bir spesifikasyondur. Standart, bir enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir.


Temel Seviye, ZDHC Kimyasal Yönetim Sistemi (CMS) çerçevesinin ilkelerine dayanmaktadır. Bu seviyeye ulaşarak, hem ZDHC sürdürülebilir kimyasal yönetimi hem de ZDHC Çözümlerinin nasıl uygulanacağı konusunda farkındalığınızı gösterirsiniz. Önerilen her bir iyileştirme için, ilgili yatırımlar ve zaman çizelgeleri hakkında da bilgi sahibi olursunuz.


Cotton made in Africa Aid by Trade Foundation'ın bir girişimidir ve sürdürülebilir şekilde üretilen pamuk için dünyanın önde gelen standartlarından biridir. Amaç, Afrika'daki küçük çiftçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve çevremizi korumak için bağışlar yerine ticaret yoluyla insanların kendilerine yardım etmelerine yardımcı olmaktır.